LIVE
LIVE

DETALII EVENIMENT

Înscrieri la Colegiul Biblic Penticostal Emanuel

20
septembrie

09:00―18:00


@Biserica Emanuel Sibiu


Colegiul Biblic Penticostal „Emanuel” îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bisericii Penticostale „Emanuel” din Sibiu, sub îndrumarea Comitetului Bisericii şi a consiliului didactic al Colegiului.

Sesiunea 2019-2021

În această toamnă, Colegiul Biblic Penticostal „Emanuel” își deschide porțile unei noi generații de studenți care doresc să îi frecventeze cursurile. Forma de învăţământ este cea cu frecvenţă redusă, adresându-se şi celor care nu ar putea părăsi slujba sau familia pentru o perioada mai mare în vederea frecventării unor cursuri la zi.

Durata de desfăşurare a cursurilor este de doi ani, cu posibilitatea repetării fiecărui an o singură dată. Sesiunea de predare și examinare va avea loc o dată pe lună. La încheierea timpului de studiu, studenţii declaraţi absolvenţi vor primi o diplomă de studii vizată şi de Comunitatea Regională Penticostală Braşov.

Înscriere și examen

Pentru a fi înscrişi la examenul de admitere, candidații trebuie să prezinte următoarele acte:

Dosarul pentru înscriere trebuie depus la secretariatul Bisericii până la data de 22.09.2019.

Examenul de admitere constă în următoarele probe: proba de interviu, eliminatorie, și proba scrisă de cunoștințe biblice generale. Examenul va avea loc pe data de 28.09.2019, ora 09.00, la Biserica Emanuel.


Foaie de prezentare a Colegiului Biblic Penticostal Emanuel
@Biserica Emanuel Sibiu

Un concept      Programming  

Copyright © 2019 Biserica Emanuel Sibiu. Toate drepturile rezervate.